Дентално рентгеново студио "Верея" е основано през 2009 год. в гр.Стара Загора.  Денталната  рентгенова апаратура - последна дума на техниката, съчетана с уменията и опита на нашите специалисти гарантира най-високо качество на образа , а подходът към пациентите доизгражда образа ни на водеща рентгенова лаборатория в областта. 

За нас ще бъде чест и удоволствие да  спечелим  Вашето доверие и взаимно, чрез насърчаване на обратна комуникация , да се стремим да направим качеството на живот на пациентите по-добро.